Začátkem března navštívil naši školu Adam Růžička, který je studentem Střední pedagogické školy v Krnově. Seznámil nás s akcí „Brýle pro Afriku“.

Ve Středoafrické republice, pro kterou je tato sbírka určena, mají dioptrické brýle cenu jednoho ročního platu, a proto si je mnozí nemohou pořídit. Adam nám vysvětlil, jak bychom těmto lidem mohli pomoci. Požádal nás, abychom přinesli staré nebo nepoužívané brýle, například po sourozencích, rodičích či prarodičích s tím, že je odborníci před odesláním do Afriky přeměří, označí a vyčistí.

Adam už  počítá ...

Prázdná krabice ve sborovně se začala rychle plnit hned po jarních prázdninách. Žákům, učitelům i správním zaměstnancům školy se podařilo vytvořit jedinečnou sbírku 169 kusů nejrůznějších typů brýlí. Moc děkujeme.

Foto Karel Knapp, text Aneta Sládečková z 9. A

Nasbírali jsme společně 169 kusů brýlí ...

Back To Top