Nástup na druhý stupeň nemusí být pro všechny žáky úplně jednoduchý. Očekává se, že si zvyknou na nové učitele, odlišný styl výuky, větší míru samostatnosti, rychlejší pracovní tempo. Aby to však hned ze začátku příliš neuspěchali, rozhodla se třídní učitelka 6. A, že všech dvacet dětí vyrazí na společný výlet.

Dobře se bavíme…

Nejednalo se čistě o výletní akci, ale spíš adaptační kurz. Během dvou dnů měly děti lépe poznat a skamarádit se s Vaškem, Hankou, Markétou a Anuškou, novými spolužáky. Prohloubit a třeba i zlepšit stávající třídní vazby, posílit své komunikační dovednosti – naslouchat jeden druhému, řešit konflikty, být asertivní a empatický.

Všem chutnalo…

Vše probíhalo zábavnou formou. Šesťáci se pořádně vyřádili, a to v průběhu mnoha her. Evoluce, komando, brčka, polibek smrti, hra na čůrání, věšení prádla, lovení jablek… Také napsali dopisy, které si přečtou na konci deváté třídy. V nich uvedli své oblíbené učitele, předměty, kamarády a především svou představu o vlastním životě za čtyři roky. Největší úspěch ale slavil sjezd na horských trojkolkách ve ski areálu Příčná. Zde měli žáci také možnost zaskákat si na trampolíně a projet se na koloběžce.

Trocha adrenalinu nikomu neuškodí…

V rámci adaptačního kurzu rozdělila paní učitelka třídu do čtyř skupin. Ty spolu soutěžily ve vědomostních i dovednostních úkolech. Do konečného bodování se započetly také výsledky z bojovky, kterou žáci absolvovali na trase z poutního místa Maria Hilf do Heřmanovic.

Těšíme se na další společnou akci…

Vítězem klání byli nakonec úplně všichni. Protože si uvědomili, že každý je něčím jedinečný a má ve třídním kolektivu své místo. Chvíle strávené na adaptačním kurzu šesťákům připomínají nejen fotografie, ale i výkresy, které ještě před odjezdem z Heřmanovic nakreslili. Obrázky teď zdobí jejich kmenovou třídu.

Foto a text Nela Akritidis Čtvrtníčková

Back To Top