Následujícího dne se všichni společně vydali do zlatohorského podzemí. Někteří žáci, kteří neuposlechli rad, během hodinové prohlídky dolu pořádně promrzli. Pěší návrat do heřmanovického údolí všem opět rozproudil krev v žilách. Po vydatném obědu v hotelu Heřmanovice následoval již přesun na autobusovou zastávku.

Ze školního výletu si 6. B odvezla spoustu fotografií a zážitků.Zbytek odpoledne se nesl v duchu her a odpočinku. Nechybělo ani opékání špekáčků. Po večeři přišla na řadu diskotéka. Až do jedenácti hodin se heřmanovická chalupa otřásala v základech. Pak už byl čas na večerku.

Jak tomu ale na školních výletech bývá, někteří až do rána ani oka nezamhouřili. Z toho měla největší radost paní učitelka. Po absolvování dalšího úseku trasy dorazily děti k poutnímu místu Panny Marie Pomocné. Zde se rozdělily do pěti družstev. Cestou do Heřmanovic plnily různé úkoly a odpovídaly na záludné otázky z dějepisu, přírodopisu, zeměpisu a literatury.

Nejvíce bodů získal tým Míši Kalužnické, Ondry Ivánka, Filipa Smetany, Kuby Varechy a Matěje Kubaláka. Na vítěze čekala po příchodu na chatu sladká odměna. Cestou nechyběla zajímavá zastavení. Nové informace o historii těžby rudy získaly děti v hornickém skanzenu Zlatorudných mlýnů.

Šesťáci si rovněž vyzkoušeli rýžování zlata. Po žluté turistické značce došli až do sportovního areálu Bohema. Odtud vyjeli lanovkou na Příčnou horu. V průběhu jízdy obdivovali úžasný výhled do polské roviny. I navzdory stávce v dopravě vyrazila třída 6. B ve čtvrtek 16. června na školní výlet.

Díky firmě Ekotempo byli všichni žáci dopraveni do Zlatých hor, odkud se pod vedením Nely Čtvrtníčkové, Pavly Steuerové a Radany Uličné vydali na desetikilometrovou túru. Maraton školních výletů na druhém stupni zakončila 6. B

Foto a text Nela Čtvrtníčková

Back To Top