Schopnost ubránit se fyzickému ataku je stále více žádoucí. Vždyť o případech sledování nebo dokonce napadení útočníkem slýcháme dnes a denně. Právě proto se žáci 6. A v Box Club Krnov zúčastnili kurzu základů sebeobrany.

Třída 6. A je připravena…

Po úvodním nástupu rozdělili akreditovaní trenéři třídu do družstev. Následovalo zahřátí a rozcvičení. Cvičilo se s činkami, medicimbaly i vlastním tělem.

Chceme mít dobrou kondičku…

Koneckonců klasické dřepy, kliky a známí „žabáci“ dali všem zabrat nejvíce. Pod vedením Karla Langera, Stanislava Ivanova a jejich dvou asistentů si šesťáci osvojili především základní techniky bojových sportů, které jsou předpokladem úspěšné a efektivní sebeobrany.

Vypadám jako Rocky?

Kluci měli na chvíli pocit, že jsou Rocky Balboa. Profesionální bojovník MMA jim předvedl základní boxerské údery. Holky si zase vyzkoušely, co dělat, když je agresor ozbrojen. Snažily se také ubránit dvěma útočníkům současně.

Obrana je důležitá…

Po hodině tvrdé dřiny přišel na řadu odpočinek a teoretická část kurzu. Děti byly ve stručnosti seznámeny s legislativním rámce problematiky a dalšími obrannými prostředky. Nejen pepřové spreje, bezpečnostní pískátka, ale i speciální aplikace do mobilního telefonu nám mohou pomoci.

Zasloužili jsme si osvědčení…

V závěru kurzu trenéři žákům připomněli, že je nejlepší, když žádného fyzického kontaktu není vůbec zapotřebí. Tomu by měla předcházet snaha útočníka vyplašit, zmást jej nebo mu utéct. Nakonec každý obdržel osvědčení o absolvování kurzu. Teoreticky mají šesťáci sebeobranu v malíčku. Ovšem doufají, že ji nikdy nebudou potřebovat.

Foto i text Nela Akritidis Čtvrtníčková

Back To Top