Stát se hasičem, sen nejednoho chlapce. I ve třídě 6. A se najdou hoši, kteří ve svém volném čase navštěvují hasičský kroužek a v budoucnu by rádi vykonávali toto zajímavé, avšak fyzicky i psychicky velmi náročné povolání.  Právě proto vyrazili šesťáci na exkurzi hasičského záchranného sboru v Bruntále. Toto pracoviště patří k nejlépe vybaveným hasičským stanicím nejen v Moravskoslezském kraji, ale i v celé republice.  Po celou dobu návštěvy se žákům s velkou ochotou a zaujetím věnoval nadstrážmistr Tomáš Balcar.

Ten žáky nejprve seznámil s organizační strukturou jednotky a představitel dostupné technické vybavení. Žáci si prohlédli dopravní a hasicí automobily včetně veškerého vybavení. Tomáš jim ukázal také kontejnery, které se využívají za mimořádných událostí, a požární žebříky. Všechny také zaujalo pásové vozidlo určené pro pohyb v hlubokém sněhu. Vzhledem k nedaleké poloze vodní nádrže Slezská Harta využívají bruntálští hasiči i několik člunů. Patrik si dokonce mohl vyzkoušet obléct kompletní hasičský oděv, který váží téměř třicet kilogramů.

Děti měly také možnost nahlédnout do hasičského polygonu, místa, kde hasiči a další bezpečnostní složky ověřují svou fyzickou i psychickou připravenost. Obrovský prostor je rozčleněn příčkami, deskami, zahrazen nábytkem a dalšími překážkami. Pro větší autenticitu se v polygonu při cvičení zhasne a místnost se zakouří.

Závěrečná část exkurze patřila rychlému opakování zásad poskytnutí první pomoci. Hasiči ovšem nezasahují jen u požárů, jejich pomoci je zapotřebí u vážných dopravních nehod, kdy z hořícího vozu musí vyprostit raněného. Zachraňují tonoucí z vody, vyprošťují osoby zaseknuté ve výtahu, sundávají domácí mazlíčky ze stromů nebo přeřezávají prstýnky uvízlé na prstu.  Šesťáci se přesvědčili, že být hasičem není žádný med, navíc je hasič Tomáš upozornil, že kromě fyzické zdatnosti je předpokladem této práce také maturitní zkouška, v případě vyšších hasičských hodností také vysokoškolské vzdělání.

Foto Janis Busios, text Nela Akritidis Čtvrtníčková

Back To Top