V plánech prvouky pro 3. třídy je jedním z témat učivo o obci, ve které žiji a jejím okolí. Proto jsme podzimní cvičení v přírodě zaměřili na poznávání další místní části našeho města – Burkvíz.

 

Ve škole jsme pak pracovali s plánem obce, určovali její polohu na mapě České republiky, četli si pověsti z našeho regionu. Při procvičování vlastních jmen jsme se zaměřili na okolní vesnice, řeky, města … 

Téma Obec a její okolí jsme zakončili návštěvou městského úřadu, kde nás přijala a provedla celou budovou paní místostarostka ing. Jitka Hanusová.

Seznámila nás s dalšími informacemi týkající se obce, přiblížila práci na městském úřadě. Na závěr nám předala nejen sladkosti, ale i propagační materiály.

 Foto Erika Kynická a Vladislav Hlaváček, text Jitka Hlaváčková

Back To Top