Mistrovství republiky ve zpracování textů se dříve konala v Praze nebo v Bratislavě, po vzniku České republiky jen v Praze. 17. mistrovství, pořádané na naší škole, se tak zapsalo do historie jako první uspořádané na Moravě. Do Města Albrechtic přijelo ve dnech 11. – 13. prosince 80 žáků, juniorů i praktiků.

Patříme ke školám, kde se žáci učí psát na klávesnicích PC všemi deseti. Využíváme k tomu programovou výuku ZAV, jejímiž autory jsou pan Jaroslav Zaviačič a paní Helena Matoušková z Prahy. Navázali jsme s nimi a s občanským sdružením Interinfo ČR velmi dobrou spolupráci, zvláště při organizování tréninkových soustředění písařů. Ta se u nás konají pravidelně již několik let  na začátku letních prázdnin nejen pro talentované žáky, ale i pro další zájemce o psaní.

Letošní MR Open 2009 pořádalo Interinfo ČR za podpory Národního ústavu odborného vzdělávání oddělení Státního těsnopisného ústavu z Prahy a Základní školy Město Albrechtice. První čtyři soutěže byly odstartovány již v pátek odpoledne. V sobotu se psaly oblíbené korektury textů a diktáty. Na slavnostním zahájení pozdravili soutěžící a popřáli jim mnoho úspěchů ředitel Policie Moravskoslezského kraje plukovník Tomáš Tuhý, za město Město Albrechtice paní místostarostka Jitka Hanusová, ředitel školy Karel Knapp, za Interinfo ČR Jaroslav Zaviačič a také pracovník Státního těsnopisného ústavu Jiří Vetýška  z Prahy.

Pak už čekala na účastníky mistrovství republiky královská disciplína 30-ti minutový opis s penalizací 100 úhozů za chybu. V této náročné soutěži, kdy se musí udržet rychlost 240 úhozů za minutu, uspěli čtyři naši žáci: Milan Musil z 8. A, Sandra Harmančinová a Anetta Martináková z 9. B a Jan Ondrašík ze 7. B. Zbylých pět našich žáků Nikola Pospíšilová, Andrea Němcová, Klára Kmínková z 9. A a Robin Moravec z 8. A se sice do výsledkové listiny nedostalo, ale jejich velkým úspěchem byla nominace do této náročné soutěže a navíc získali cenné zkušenosti včetně nejmladšího účastníka celého mistrovství Daniela Ondrašíka ze 4. A. Všem patří poděkování za reprezentaci naší školy.

Gratulace patří především Milanu Musilovi, našemu nejzkušenějšímu závodníkovi, který se již zúčastnil dvou Mistrovství světa, v Praze v roce 2007 a letos v Pekingu. Ve své kategorii si vybojoval  dvě 4. místa – v diktátu a v korespondenci a protokolování.V korektuře textů získal 7. místo a  9. místo ve 30-ti minutovém opisu. V době volna někteří soutěžící vyměnili počítačové klávesnice za pingpongové pálky a v tělocvičně soutěžili o originální cenu – pečenou husu z ekologického chovu. Další účastníci mistrovství využili možnosti prohlédnout si nedaleký Linhartovský zámek.

Nedělní dopoledne patřilo vyhlášení mistrů republiky. Na nejlepší soutěžící čekaly diplomy, medaile i věcné ceny. Zůstal čas na přátelské rozhovory a vzájemná přání si štěstí a zdraví do nového roku. Všichni se shodli, že prožili báječný víkend. Za něj patří poděkování všem, kteří se na jeho přípravě podíleli po technické stránce – řediteli školy Karlu Knappovi, panu školníkovi, správci školní počítačové sítě panu Miloši Krygelovi, uklízečkám, kuchařkám, vedoucí školní jídelny, hospodářce i účetní školy, manželům Musilovým a Lucce Kurečkové.

Největší poděkování a obdiv za zajištění výborné odborné úrovně mistrovství republiky patří osvědčenému tandemu světově uznávaných odborníků Jaroslavu Zaviačičovi a Heleně Matouškové.  Bez nich by uspořádání vrcholné republikové soutěže ve zpracování textů ve Městě Albrechticích nebylo vůbec možné.

Děkujeme také všem sponzorům, kteří přispěli k úspěšnému průběhu mistrovství republiky. Hejtmanu Moravskoslezského kraje panu Jaroslavu Palasovi, panu Jiřímu Čížkovi, majiteli firmy Bellama Holčovice – Jelení, Lesům ČR – Lesní správa Město Albrechtice, zastoupeným panem Vítězslavem Závodným, Kofole a. s. Krnov, zastoupené panem Samaransem, Městskému úřadu Město Albrechtice, majitelům firmy Aspec Krnov, Zemědělskému podniku  a.s. Město Albrechtice, Bosch Termotechnika s.r.o. – obchodní divizi Dakon, zastoupené p. ing. Peterem Kostelníkem a panu Rostislavu Královi, majiteli grafického studia Reking.

Další informace včetně kompletních výsledků 17. mistrovství ČR najdete www.zav.cz.

Foto Karel Knapp, text Taťána Kurečková

Já dodávám, že paní Taťána Kurečková není jen autorkou textu. Patří k lidem, kteří nezištně odvedli obrovský kus práce při přípravě mistrovství i v jeho průběhu. Proto i jí patří obrovský dík.

Karel Knapp, ředitel školy

Back To Top