Se zásadami 1. pomoci se žáci čtvrtých tříd seznámili v odborných učebnách Střední zdravotnické školy v Krnově.

Pod vedením paní Hnízdilové a paní Patíkové se studentky a studenti 2. ročníku věnovali skupinkám dětí nejen teoreticky, ale především prakticky na
jednotlivých stanovištích.

Radily nám studentky zdravotní školy ...

Poutavá a zajímavá hra „na zdravotníky“ se všem líbila. Dokonce někteří ji vnímali jako inspiraci k výběru budoucího studia a povolání.

Zpět do domovské školy se vracelo mnoho až nápadně obvázaných dětí. Přínosná a poučná spolupráce žáků základní a střední školy. Doporučujeme!

Text a foto: E. Rusínská, T. Hazuchová

Příprava na operaci ...

Back To Top