Týdenní plán od 28. 3. do 1 . 4. 2016

Český jazyk

 • Opakování probraných vyjmenovaných slov + vyjmenovaná slova po V

Anglický jazyk

 • In the street – opakování a prověřování

Matematika

 • Dělení se zbytkem – vyvození učiva

Prvouka

 • Části těla rostlin (kořen, stonek, list, květ, plod)

Pracovní činnosti

 • Jaro

Výtvarná výchova

 • Tempera – studie těla zvířat

Hudební výchova

 • nevyučuje se v tomto týdnu

Tělesná výchova

 • Pohybové hry, posilovací cvičení, dribling

Doplňující informace pro rodiče

 1. Do školy děti nastoupí v úterý 29. 3.
 2. V úterý 29. 3.  (mimořádně) bude probíhat příprava vybraných dětí na soutěž Zlatý list, v následujích týdnech vždy v pondělí po obědě.
 3. V pátek 8. 4. v 16:00 h jsou všechny děti zvány na kouzelnické představení, které se bude konat v tělocvičně školy, vstupné je dobrovolné.
Český jazyk Matematika Anglický jazyk
Vyjmenovaná slova po V Dělení se zbytkem Procvičování  – 1
Diktáty – vyjm. slov. po V Žvýkačkový automat Procvičování – 2

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

 

Back To Top