Týdenní plán od 21. 3. do 25. 3. 2016

Český jazyk

  • Vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S, a V (seznámení s řadou)

Anglický jazyk

  • In the street – přídavná jména

Matematika

  • Písemné sčítání a odčítání do 1000, násobení a dělení, kruh x kružnice (poloměr, průměr, střed, konstrukce, bod náleží, nenáleží)

Prvouka

  • Rostliny okrasné a užitkové

Pracovní činnosti

  • nevyučuje se

Výtvarná výchova

  • Velikonoce

Hudební výchova

  • Moderní tanec, poslech: B. Smetana, Komáři se ženili – flétna

Tělesná výchova

  • Dribling – průprava na Košíkovou, pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

  1. Děti si přinesou semínka luštěnin (stačí 3 ks).
  2. Ve čtvrtek začínají dětem velikonoční prázdniny, do školy přijdou v úterý 29. 3.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Anglický jazyk
Vyjmenovaná slova po V

Písemné sčítání do 1000  

 Písemn. odčít. do 1000

Pizza – I like

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top