Týdenní plán od 4. 4. do 8. 4. 2016

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po V, opakování podstatných jmen a sloves

Anglický jazyk

 • In the playground – základní slovní zásoba

Matematika

 • Dělení se zbytkem (2,3,4,5)

Prvouka

 • Opakování a prověřování probraných znalostí o rostlinách, rostliny na poli, zahrádce a na louce

Pracovní činnosti

 • Dokončovací práce

Výtvarná výchova

 • Tempera – zvířata

Hudební výchova

 • Moderní tanec, hra na flétnu a zpěv: Komáříi se ženili

Tělesná výchova

 • Cvičení se švihadly, výskok do vzporu dřepmo, pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

 1. V pondělí po obědě mají vybraní žáci přípravu na soutěž Zlatý list .
 2. Na středu do VV  si děti přinesou obrázek oblíbeného zvířete.
 3. Začínám vybírat 350,- Kč na výlet :Velké Losiny (papírna) – Karlova Studánka nebo Karlova Studánka – Praděd (za pěkného počasí).

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Anglický jazyk
Vyjmenovaná slova po V Dělení se zbytkem Find the pairs – pexeso
Opakovací test Slovní úlohy do 1000  

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top