Týdenní plán od 18. 1. do 22. 1. 2016

 

Český jazyk

 • Stále opakujeme vyjmenovaná slova a příbuzná – řady zpaměti!
 • Určování podstatných jmen – rod, číslo, pád
 • Sloh – popisování příhody
 • Čtení podle zadání z čítanky

Anglický jazyk

 • At the park – I have got .., I haven´t got.., Have you got..? 

Matematika

 • Pamětné sčítání a odčítání do 1 000
 • Zaokrouhlování na stovky a desítky
 • Jednotky délky, hmotnosti a objemu
 • Geo – čtyřúhelníky

Prvouka

 • Voda, koloběh vody v přírodě
 • Vzduch
 • Látky a jejich vlastnosti

Pracovní činnosti

 • Potřebujeme jehlu s větším ouškem – budeme vyšívat 

Výtvarná výchova

 • Zimní sporty

Hudební výchova

 • Noty, notová stupnice, poslech skladeb z CD

Tělesná výchova

 • Pravidla vybíjené, spolupráce mezi hráči, šplh, kotouly

Doplňující informace pro rodiče

Tento týden dokončíme hodnocení v předmětech – klasifikace za 1. pololetí škol. roku.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Úkoly k procvičení učiva

 

Matematika Jazyk český  Prvouka
Opakuj si Pády Voda
Počítej Věta a souvětí  Vzduch
Zkus  Slova po L Opakuj
Back To Top