Týdenní plán od 11. 1. do 15. 1. 2016

 

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po M
 • Podstatná jména – rod, číslo, pád
 • Vlastní a obecná jména
 • Čtení – čítanka podle zadání

Anglický jazyk

 • At the park – I have got a.., I haven´t got a…, Have you got a…?

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 1 000
 • Zaokrouhlování čísel
 • Slovní úlohy
 • Geo – geom. tvary – body – vrcholy, strany a velikost

Prvouka

 • Pracovní sešit – suroviny, výrobky,přírodniny živé a neživé
 • Neživá příroda – voda, vzduch

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem – květy

Výtvarná výchova

 • Zimní krajina a sporty

Hudební výchova

 • Opakování písní – melodie a znalosti slov

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik – předposlední 

Doplňující informace pro rodiče

Procvičujte na kontrolní práce z Ma, Jč a Prv.

Ve středu 13. 1. nezapomeňte na plavání.

Připravujeme – Den otevřených dveří – 16. 1. od 9 hodin

                         10. ples SRPDŠ – 30. 1. 2016 

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

 

Matematika  Jazyk český  Prvouka  Hudební výchova 
Opakuj Procvičuj Vzduch Stupnice
Zaokrouhluj Určuj Voda Vyzkoušej
Back To Top