Týdenní plán od 25. 1. do 29. 1. 2016

 

Český jazyk

 • Podstatná jména – určování pádu
 • Vyjmenovaná slova po P
 • Mimočítanková četba

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Počítání s jednotkami délky, hmotnosti a objemu
 • Převádění jednotek
 • Slovní úlohy
 • Geo – čtyřúhelníky

Prvouka

 • Podmínky života na Zemi
 • Opakování voda, vzduch, půda a Slunce

Pracovní činnosti

 • Papírová práce – budka

Výtvarná výchova

 • Sporty v zimě

Hudební výchova

 • nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik – závěr výcviku 27. 1. 

Doplňující informace pro rodiče

Ve čtvrtek 28. 1. vydání vysvědčení a zkrácené vyučování.

29. 1. pololetní prázdniny

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Úkoly k procvičování učiva

 

Jazyk český  Matematika  Angličtina
Diktáty Jednotky Přiřazuj hračky
Procvičuj Nás. a děl.  Pexeso
    Hračky
    Test
    Detektivní hra
Back To Top