Týdenní plán od 13. do 17. 4. 2015

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po V 
 • Procvičování slovních druhů
 • Sloh: tvoření osnovy
 • Psaní: opis, přepis, doplňování textů
 • Čtení: líčení textu, prezentace přečtené knihy

Anglický jazyk

 • Oblečení, slovní zásoba.

Matematika

 • Dělení se zbytkem – procvičování
 • Slovní úlohy, sčítání a odčítání do 1000
 • Násobení a dělení do 100 – procvičování
 • G: střed úseček

Prvouka

 • Obratlovci a bezobratlí
 • Uč. str. 58-60, PS str. 52 a 53

Pracovní činnosti

 • Výroba ozdobného předmětu

Výtvarná výchova

 • Spotřebiče – plátno, škrob, um. křídy

Hudební výchova

 • Jednoduchý kánon
 • Nácvik písně Byla jedna Káča
 • Noty C1-C2

Tělesná výchova

 • Rozvoj pozornosti, házení a chytání míče, házení na pokračování
 • Zásady fair play při hrách

Doplňující informace pro rodiče

 • Pravidelná příprava na vyučování.
 • Denně pomůcky do geometrie – pravítko, ostrouhané tužky č. 3 a kružítko.
 • Stále  ve vyučování používáme tabulky a fixy.

Procvičuj si učivo

Jazyk český Angličtina Matematika Prvouka Hv
Šibenice Face maker  Dělení se zbytkem Znaky života živočichů Kánon
Kat Pexeso Doplň dělitele Třídění živočichů  
Doplň i,í/y,ý Oblečení Urči zbytek Hospodářská zvířata  
Hledej vyjm. slova Oblečení 2 Sčítání    
Dvojice Kvíz  Slovní úlohy    
Slovní druhy Obleč chlapce  Dělení se zbytkem 2  

Pravidla českého pravopisu ZDE

Vyjmenovaná slova ZDE

Zlobidlo ZDE

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top