Týdenní plán od 20. 4. do 24. 4. 2015

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po V – procvičování
 • Procvičování slovních druhů
 • Sloh: práce s osnovou
 • Psaní: opis, přepis, doplňování textů
 • Čtení: líčení textu

Anglický jazyk

 • Oblečení, slovní zásoba.
 • Jednoduché věty.

Matematika

 • Násobení a dělení násobků čísla 10 jednocifernými čísly
 • Dělení se zbytkem – procvičování
 • Slovní úlohy, sčítání a odčítání do 1000
 • Násobení a dělení do 100 – procvičování
 • G: porovnávání úseček, střed úseček

Prvouka

 • Svět zvířat – referáty žáků
 • Třídění živočichů

Pracovní činnosti

 • Plakát – Svět zvířat

Výtvarná výchova

 • Zvíře – plátno, škrob, um. křídy

Hudební výchova

 • Nácvik písní Byla jedna Káča, Voláme sluníčko

Tělesná výchova

 • Pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

 • Pravidelná příprava na vyučování, využívání odkazů v týdenním plánu.
 • Denně pomůcky do geometrie – pravítko, ostrouhané tužky č. 3 a kružítko.
 • Stále  ve vyučování používáme tabulky a fixy, prosím o jejich kontrolu!

Procvičuj si učivo

Jazyk český Angličtina Matematika
Vyjm. slova po V Oblečení  Dělení se zbytkem
Diktáty Oblečení 2  Dělení na čas
Slovní druhy Kvíz    
Věstonická venuše Obleč chlapce  

Pravidla českého pravopisu ZDE

Vyjmenovaná slova ZDE

Zlobidlo ZDE

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top