Týdenní plán od 6. 4. do 10. 4. 2015

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po V
 • Procvičování slovních druhů
 • Sloh: popis s využitím osnovy
 • Psaní: opis, přepis, doplňování textů
 • Čtení: líčení textu, prezentace přečtené knihy

Anglický jazyk

 • Tělo.

Matematika

 • Dělení se zbytkem – procvičování
 • Slovní úlohy, sčítání a odčítání do 1000
 • Násobení a dělení do 100 – procvičování
 • G: porovnávání a přenášení úseček

Prvouka

 • Živočichové – základní znaky
 • Uč. str. 56-57, PS str. 51

Pracovní činnosti

 • Práce s kartonem – kočka

Výtvarná výchova

 • Keramická dílna – kachel (květina)

Hudební výchova

 • Poslech: Slovanský tanec, Antoním Dvořák
 • Polka
 • Nácvik písně Lašská šotyška

Tělesná výchova

 • Doskok na kozu do dřepu

Doplňující informace pro rodiče

 • Pravidelná příprava na vyučování.
 • Denně pomůcky do geometrie – pravítko, ostrouhané tužky č. 3 a kružítko.
 • 8. 4. informační třídní schůzky od 15.30 do 17.30.

Procvičuj si učivo

Jazyk český Angličtina Matematika Prvouka Hv
Vyjm. slova po V Testík 2 Dělení se zbytkem Znaky života živočichů Slovanský tanec č. 15
Řada vyjm. slov po V Testík Doplň dělitele Třídění živočichů Slovanský tanec č. 8
Slova příbuzná Tělo  Urči zbytek Hospodářská zvířata  
Hledej vyjm. slova Face maker  Sčítání    
Pexeso   Slovní úlohy    
Slovní druhy   Dělení se zbytkem 2  

Pravidla českého pravopisu ZDE

Vyjmenovaná slova ZDE

Zlobidlo ZDE

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top