Týdenní plán od 29. 1. do 2. 2. 2024

Český jazyk

 • Projektové vyučování – voda

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Projektové vyučování – voda
 • Převody jednotek.

Prvouka

 • Projektové vyučování – voda

Pracovní činnosti

 • Projektové vyučování – voda

Výtvarná výchova

 • Pololetní prázdniny

Hudební výchova

 • Poslech B. Smetana Vltava
 • Pramínek

Tělesná výchova

 • Posilování končetin – cvičení s plnými míči, přeskakování švihadel, cvičení na žebřinách

Doplňující informace pro rodiče

 • V tomto týdnu máme projektovou výuku na téma voda.
 •  31. 1. bude dětem rozdán výpis pololetního vysvědčení.
 •  1. 2. jedeme do kina na představení Esa z pralesa 2.
 • 2. 2. mají děti pololetní prázdniny.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

PROCVIČOVÁNÍ UČIVA     
Jazyk český Matematika PRV HV
VS po M Jednotky délky Voda Pramínek
Procvičuj  VS po M Délka – video Koloběh vody Vltava
Trenažér VS po M Jednotky hmotnosti Koloběh vody – Paxi
VS po L Jednotky objemu Koloběh vody 2
Procvičuj VS po L G – obdélník
VS po B Násobilka
Procvičuj VS po B Na střelnici

 

 

 

Back To Top