Týdenní plán od 5. 2. do 9. 2. 2024

Český jazyk

 • Mluvnice: Tvarosloví – slovní druhy, podstatná jména obecná a vlastní,
 • Procvičování VS po B, L, M. Uč. str. 55-57.
 • Čtení: Divadlo – dějství, herec, kulisy, dramatizace, nahrávání hlasitého čtení. Čítanka str. 103-114.
 • Psaní: opis, přepis, doplňování hlásek – str. 2-3.

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 •  Sčítání a odčítání jedno- a dvoj- a trojciferných čísel, PS str. 20-24.
 • G: Kružnice, kruh, nácvik rýsování kružnice, PS str. 35.

Prvouka

 • Sluneční soustava, pohyb Země,  PS str. 35-37.

Pracovní činnosti

 • Sestavování jednoduchých modelů z konstrukčních stavebnic.

Výtvarná výchova

 • Funkce ilustrací.

Hudební výchova

 • Hudba vážná, symfonický orchestr.
 • Poslech: Arthur Honegger: Pacific

Tělesná výchova

 • Posilování končetin – cvičení s plnými míči, přeskakování švihadel, cvičení na žebřinách.

Doplňující informace pro rodiče

 • Děti si připraví do pouzdra kružítko. V tomto týdnu s ním začneme pracovat.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

PROCVIČOVÁNÍ UČIVA     
Jazyk český Matematika PRV HV
Podstatná jména Marťánci Sluneční soustava – Paxi Pacific
Hledej podstatná jména Převáděj jednotky délky S Moudronosem do vesmíru
Třídění podstatných jmen Převáděj jednotky hmotnosti Pohyb Země
Zařaď podstatné jméno Převáděj jednotky objemu Den a noc – Paxi
Diktáty – VS po M Trénuj násobení a dělení
Diktáty – VS po L Na rybách
Diktáty – VS po B Tajné obrázky
Podstatná jména obecná a vlastní Kružnice, kruh – video
Nakrm tučňáky
Back To Top