Plán na 22. týden (od 24. 1. do 28. 1.)

Český jazyk

 • Trénujeme vyjmenovaná slova.
 • Slovní druhy, vyhledávání v textu.
 • Učebnice str. 72-75.
 • Malý pracovní sešit str. 13-14.

Sloh

 • Popis příhody.

Čtení a psaní

 • Plynulé čtení s porozuměním.
 • Nabídka vlastních knih.
 • Čítanka str. 115-119.
 • Písanka str. 4-5.

Anglický jazyk

 • Opakujeme hračky.
 • Odpovědi na jednoduché otázky.
 • Předložky.

Matematika

 • Násobilka.
 • Procvičování násobení a dělení s 10 a 100.
 • Převody jednotek délky, hmotnosti a objemu.
 • Učebnice str. 76-82.

Prvouka

 • Látky a jejich vlastnosti.
 • Vzduch a půda.
 • Učebnice str. 30.

 Pracovní činnosti

 • Pokračujeme v šití maňáska.

Výtvarná výchova

 • Moje nejmilejší hračka.

Hudební výchova

 • Taktování.

Tělesná výchova

 • Cvičení síly, rovnováhy a správného držení těla.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Noste peníze na kino 20 Kč. Jedeme 31. 1. do Krnova na film Mikulášovy patálie. Pak se rozdává vysvědčení.
 2. Pošlete po dětech staré lékárničky z aut (sbírka pro Keňu).
 3. Kontrolujte prosím pouzdra, dětem chybí kružítka, pravítka, tužky……
 4. Kontrolu známek provedete na  iskola.

Regína Hajná, třídní učitelka

Procvičuj si

Jazyk český Matematika Angličtina
Vyjmenovaná slova po m Násobilka se Shrekem Pexeso – popis
Test na rod, číslo a pád Násobilka se zvířátky Hračky
Slovní druhy Počítáme s Machem Rozděl správně

 

Pravidla českého pravopisu online ZDE.

Pravidla silničního provozu si děti procvičí ZDE.

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na  stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

 

Back To Top