Plán na 23. týden od 31. 1. do 4. 2. 2011

Český jazyk

 • Procvičujeme vyjmenovaná slova po B, L, M.
 • Vyjmenovaná slova po P.
 • Slovní druhy.
 • Malý pracovní sešit str. 15, 16.
 • Učebnice str. 76-79.

Sloh

 • Vymýšlení pohádky.

Čtení a psaní

 • Hlasité čtení, dodržování interpunkce.
 • Čítanka str. 119-123.
 • Písanka str. 6.

Anglický jazyk

 • Oblečení.
 • Učebnice str. 34-35.
 • Jednoduché věty a otázky.

Matematika

 • Násobilka, rychlost pamětných spojů.
 • Sčítání a odčítání do 1000.
 • Převody jednotek.
 • Učebnice str. 87-88.

Prvouka

 • Půda, teplo a světlo.
 • Testík na vodu a vzduch.
 • Učebnice str. 30-31.

Pracovní činnosti

 • Došíváme maňáska.

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se.

Hudební výchova

 • Vážná hudba.

Tělesná výchova

 • Posilovací cviky.

Doplňující informace pro rodiče

 1. V pondělí 31. 1. jedeme do kina. Poslední hodinu rozdáváme pololetní vysvědčení. S sebou batůžek, svačinu, pouzdro, složku na vysvědčení. Děti dostávají jen výpis, který si necháváte doma. V ŽK podpisem potvrďte, že jste vysvědčení viděli.
 2. Od úterý začíná druhé pololetí.
 3. V pátek 4. února mají děti pololetní prázdniny. Provoz školní družiny je na tento den zajištěn od 7 do 15 hodin.
 4. Kontrolu známek provedete na  iskola.
 5. Pořád sbíráme vybité baterky do soutěže.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO

Jazyk český

Matematika

Angličtina

Vyjmenovaná slova po m

Počítáme s pastelkami

Rozděl správně

Vyjmenovaná slova po b

Počítáme s Harrym  Potterem

Oblečení

Vyjmenovaná slova po l

Počítáme s Bártem

Pexeso slovesa

 

Pravidla českého pravopisu online ZDE.

Pravidla silničního provozu si děti procvičí ZDE.

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na  stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top