Třída 4. B peče perníčky...

Vánoce ve 4. B

19. 12. 2014

Tak jako všechny děti i my se těšíme na dárky. Čas nám rychle ubíhá, poněvadž se vůbec nenudíme. Advent jsme začali výrobou dárků pro své blízké v dílně u pana Hrubého a nácvikem tanečního vystoupení. Vyrábíme vánoční ozdoby, vyprávíme si o tradicích Vánoc. Učení ovšem nezanedbáváme, zpestřujeme si ho prací na počítači, která nás baví. Hledáme informace do vlastivědy a přírodovědy, procvičujeme český jazyk i matematiku. Hudební doprovod ke koledám se učíme...

Celý článek

Syndikovat obsah

IX. společenský ples

IX. společenský ples...

18. 12. 2014

V sobotu 24. ledna ve 20:00 se sál tělocvičny zaplní návštěvníky IX. společenského plesu SRPDŠ a naší školy. Přípravy na jednu z největších kulturních událostí obce jsou již dnes v plném proudu. Vstupenky se prodávají od pondělí 5. ledna v kanceláři školy. Rezervovat je rovněž můžete u paní Ivety Kolarovčekové prostřednictvím mailu: iveta.kolarovcekova@zsma.cz nebo na telefonních číslech 554 652 241; 774 417 300. Cena vstupného činí...

Celý článek

Školní kolo Olympiády v JČ

Vítězky školního kola Olympiády v jazyce českém

17. 12. 2014

Ve středu 10. prosince 2014 si jako každý rok porovnali své jazykové a slohové dovednosti nejlepší znalci našeho mateřského jazyka z řad žáků osmých a devátých tříd. Letošního ročníku školního kola Olympiády v jazyce českém se zúčastnilo celkem sedmnáct osmáků a deváťáků. Jejich úkolem bylo mimo jiné najít a opravit stylistické nedostatky v souvětí, utvořit odvozeniny od podstatného jména tisk a definovat jejich význam, vysvětlit významový rozdíl mezi...

Celý článek

6. A absolvovala kurz sebeobrany

Chvilka soustředění...

16. 12. 2014

Schopnost ubránit se fyzickému ataku je stále více žádoucí. Vždyť o případech sledování nebo dokonce napadení útočníkem slýcháme dnes a denně. Právě proto se žáci 6. A v Box Club Krnov zúčastnili kurzu základů sebeobrany. Po úvodním nástupu rozdělili akreditovaní trenéři třídu do družstev. Následovalo zahřátí a rozcvičení. Cvičilo se s činkami, medicimbaly i vlastním tělem. Koneckonců klasické dřepy, kliky a známí "žabáci" dali všem zabrat nejvíce...

Celý článek

Stavěli jsme hotel Paradise

Tým Chevo builders...

15. 12. 2014

Začátkem prosince jsme my, žáci 7. tříd, jeli na soutěž "Postav hotel Paradise", kterou pořádala Střední průmyslová škola stavební Opava v rámci projektu Stage 14. Byli jsme tři týmy. Alex a spol. (Alex Klepáček, Denisa Dragoszová, Míša Cágová, Jonáš Tkaczyk), Chevo builders (Terezie Kubaláková, Anička Veselá, Vojta Čihánek, Jiří Mlčoušek) a Stavitelé světa (Beáta Jančová, Michal Šlor, Ondra Němec a Vláďa Dlouhý). Soutěže se zúčastnilo dvacet týmů z devíti škol...

Celý článek

Adventní setkání u vánočního stromu

My vám teď zazpíváme...

14. 12. 2014

Krásně nazdobený vánoční strom se rozsvítil v pátek 5. prosince 2014 na albrechtickém náměstí. Program pro dětské i dospělé návštěvníky zajistili pořadatelé setkání z MěÚ v čele s místostarostou Martinem Špalkem. Celý program moderovala Veronika Glötzerová. Mimo hudební skupiny pana Břicháčka zahráli žáci ze základní umělecké školy, zazpívaly Berušky z mateřské školy pod taktovkou paní učitelky Miroslavy Včelné, Dagmar Lapuníkové a naše děti...

Celý článek

Čím budu?

Návštěva prvňáků v hasičské zbrojnici v Městě Albrechticích...

12. 12. 2014

Je docela možné, že po absolvování zajímavé exkurze do místní hasičské stanice mají někteří chlapci již jasnou představu o své budoucí profesi. Zásluhou pana Ing. Křištofa měly děti z prvních tříd jedinečnou možnost se podrobně seznámit s veškerou technikou, kterou mají hasiči k dispozici. Velmi ochotně jim předvedl všechny přístroje a nástroje, které skrývají útroby červeného záchranářského vozidla. Většinu nejvíce zajímaly vyprošťovací kleště a pila. Kluci...

Celý článek

Mikuláš mezi námi

Tak už jsme dorazili i k vám...

11. 12. 2014

Tak jako každý rok i letos se u nás ve škole objevil Mikuláš. Děti z prvního stupně s napětím čekaly a poslouchaly, až se na chodbě ozve řinčení řetězů, zvonění zvonků a hluk čertů. Do tříd vešel Mikuláš se svým doprovodem andělů a čertů, kterých byla hned plná třída. Mikuláš se přivítal s dětmi, anděl přečetl z čertovské knížky jména hodných šikulů a zlobivých hříšníků. Šikovní dostali pochvalu a rošťáci se museli omluvit spolužákům a paní učitelce slíbit zlepšení...

Celý článek

Nesem vám noviny

Do domova důchodců zavítal Mikuláš...

09. 12. 2014

Vánoční písně a koledy se rozléhaly domovem pro seniory ve čtvrtek 4. prosince. Žáci naší školy v doprovodu svých učitelů navštívili naše starší spoluobčany, aby je v tomto adventním čase pozdravili a potěšili svým vystoupením a drobnými dárečky. Úvodní slovo patřilo Elišce Hajné. Poté se v rytmu country roztančili chlapci a děvčata 4. A třídy, svěřenci paní učitelky Zdeňky Závodné. Následovaly koledy v podání sborového zpěvu pod taktovkou paní učitelky...

Celý článek

Mladý Demosthenes

Young Demosthenes je od letošního roku soutěž mezinárodní...

08. 12. 2014

Ve středu 3. prosince odpoledne se na naší škole uskutečnilo školní kolo 8. ročníku soutěže v mluveném projevu - Young Demosthenes. Od letošního roku se z této oblíbené soutěže stala soutěž mezinárodní. Mohou se jí totiž zúčastnit i žáci a studenti ze Slovenska. O tom, že obliba této soutěže opravdu roste, jsme se mohli všichni přesvědčit rekordním počtem soutěžících i velkým počtem kamarádů a spolužáků, kteří přišli "těm svým" fandit. V mladší kategorii žáků...

Celý článek

Hrajeme si s angličtinou

My favourite toy is...

07. 12. 2014

Hrou, říkankami a písničkami si zpestřujeme hodiny angličtiny. I když máme cizí jazyk teprve od září, umíme už hodně věcí. Zvládáme slovíčka, jednoduché věty, otázky a krátké odpovědi. Nejraději chodíme do učebny na sluchátka, tam si trénujeme rozhovory ve dvojicích a hlavně se učíme anglicky zpívat. Protože jsme celý měsíc listopad probírali téma "Toys", mohli jsme si za odměnu do angličtiny přinést svoji oblíbenou hračku. Nejprve jsme ji popisovali, samozřejmě...

Celý článek

Taneční úspěšně pokračují

Mazurku už ovládáme...

05. 12. 2014

Zní to skoro neuvěřitelně, ale v pátek 28. listopadu se naši osmáci a deváťáci protančili už pátou lekcí kurzu pohybové a předtaneční výchovy. Nelehkého úkolu tanečních mistrů se úspěšně zhostili manželé Handlířovi, naši bývalí kolegové. Ale je třeba pochválit i naše žáky, a to nejen za snahu co nejlépe zvládnout taneční kroky, ale i za dochvilnost a poctivou docházku. Během páteční opakovací dvojhodinovky si všichni přítomní mohli upevnit dovednosti z předchozích...

Celý článek

Bobotubes zpestřují hodiny němčiny

S bobotubes si zpestřujeme němčinu...

03. 12. 2014

Eins, zwei, drei… Počítat německy alespoň do pěti umí skoro každý. Také letošní sedmáci si tuto dovednost osvojují. V rámci druhé lekce se zatím naučili počítat do dvaceti. Aby se jim druhý jazyk, už se totiž učí anglicky, učil co nejjednodušeji, pomáhají si často zpěvem nebo rapováním. V tomto roce jsme do výuky zařadili i Bobotubes (speciální barevné plastové trubky, které jsou naladěné podle stupnice C dur). Žáci si tak zároveň procvičují i rytmus. Letošní sedmáci už umí...

Celý článek

Chemická olympiáda

Holky provádějí chemický pokus...

01. 12. 2014

Žáci devátých tříd si mohli rozšířit své vědomosti a znalosti v teoretické i v praktické části školního kola chemické olympiády. Na tři děvčata Petru Kociánovou, Mirku Musilovou, Terezu Kamenárovou a na jednoho chlapce Tomáše Kostelníka čekalo šest obtížných teoretických úloh, které začali řešit již od října. Vše se letos točilo kolem kovů. Postupně se jim podařilo vyluštit křížovku a pokořit mnoho chemických vzorců, rovnic a výpočtů. Po teoretické části následovala...

Celý článek

Recyklohraní

Hlídáme chodby...

29. 11. 2014

I takto bychom mohli nazvat hodiny pracovní výchovy všech tříd na I. stupni, ve kterých se děti zapojily do zpracování plastových odpadů z PET lahví. Inspiraci jsme čerpali na internetových stránkách, ale děti zapojily i svou fantazii. Vznikaly jednoduché a přitom krásně barevné květiny, praktické pokladničky, veselé želvy a chobotničky, zásobníky na tužky, pohárové číše, hravá akvária i praktické květináče na bylinky. Výstavu všech výrobků jsme uspořádali hlavně...

Celý článek