Týdenní plánod 28. 5. do 1. 6. 2012

Český jazyk

 • Spojovací výrazy.
 • Shoda přísudku s podmětem.
 • Koncovky podstatných jmen.

Český jazyk – sloh

 • Bohatost vyjadřování.
 • Mluvní cvičení.

Anglický jazyk

 • Dny v týdnu, vyučovací předměty.
 • Lekce 26.

Matematika

 • Průměr.
 • Sčítání a odčítání zlomků se stéjným jmenovatelem.
 • Slovní úlohy.
 • Geometrie: grafický součet a násobek úseček.

Vlastivěda

 • Císař Rudolf II.
 • Bitva na Bílé hoře.

Přírodověda

 • Ekosystém rybník.

Pracovní činnosti

 • Herbář.

Výtvarná výchova

 • Motýl – dokončení práce.

Hudební výchova

 • Bláznova ukolébavka.

Tělesná výchova

 • Dopravní hřiště.

Doplňující informace pro rodiče

 • V úterý v přírodovědě budeme psát písemku z učiva U lidských obydlí.
 • Ve středu 30. 5. jedeme do Krnova na dopravní hřiště. Informace na EL-CE.
 • Doplaťte, prosím, fond na květen.
 • Na školní výlet jedem ve středu 6. 6., bližší informace na EL-CE.
 • Známky a informace naleznete na Moje EL-KA.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top