Týdenní plán od 28. 5. do 1. 6.

 • 5. A
 • 473× přečteno

Český jazyk

 • Souvětí
 • Věta hlavní a vedlejší

Český jazyk – sloh

 • Tvořivé činnosti s literárním textem

Anglický jazyk

 • Present continuous – negative
 • People or machines ? 
 • Present simple or present continuous

Matematika

 • Procvičování převodu jednotek času, délky, objemu, obsahu, hmotnosti
 • Geometrie – kvádr, válec, jehlan

Vlastivěda

 • Opakování učiva – Morava a Slezsko
 • Orientace na mapě
 • Osoblažsko

Přírodověda

 • Internet – železárny, sklárny, papírny v ČR

Pracovní činnosti

 • Sběr léčivých bylin – jitrocel

Výtvarná výchova

 • Výroba papírových šablon na savování triček

Hudební výchova

 • Nácvik písně – Montgomery

Tělesná výchova

 • Atletika

Doplňující informace pro rodiče

Vybíráme 25 kč na foto třídy.

Pátek 1. června atletické dopoledne – sportovní oblečení, svačina, pití.

Pobyt v přírodě – Rapotín od 4. 6. do 8. 6. Informace již žáci obdrželi, pozorně přečtěte a podepište. Nezapomeňte na návratku.

 

Eva Rusinská, zástup tř. uč.

Back To Top