Týdenní plán od 21. 5. do 25. 5.

 • 5. A
 • 383× přečteno

Český jazyk

 • Celoplošná zkouška 1 – projekt Národního šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání
 • Větné členy – přívlastek

Český jazyk – sloh

 • Prezentace – pozvánka na exkurzi Ostrava Vítkovice – Vysoké pece

Anglický jazyk

 • Celoplošná zkouška 1 – testování, běžná hodina odpadá

Matematika

 • Celoplošná zkouška 1 – testování
 • Geometrie – tělesa

Vlastivěda

 • Severní Morava a Slezsko
 • Osoblažský výběžek, Krnovsko

Přírodověda

 • Výroba skla, cukru

Pracovní činnosti

 • Tvoření herbáře – pokračování 

Výtvarná výchova

 • Zapojení se do soutěže – logo ZUŠ M. Al-ce

Hudební výchova

 • Poslech – oblíbené písně

Tělesná výchova

 • Atletika, hod míčkem, míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

V úterý, 22. 5. 2012, proběhne focení žáků školy.

Back To Top