Týdenní plán práce od 6. 6. do 10. 6. 2016

Čtení

 • Výrazné čtení s intonací
 • Veršované pohádky

Psaní

 • Malá a velká písmena abecedy
 • Autodiktát
 • Přepis, opis, diktát

Matematika

 • Součet a rozdíl čísel bez přechodu desítky
 • Kilogram
 • Automatizace spojů sčítání a odčítání čísel v oboru do 10
 • Slovní úlohy
 • Geometrické tvary
 • PS str. 28, 29

Prvouka

 • Roční období
 • Léto v lese
 • Den vědy

Pracovní vyučování

 • Pomůcky na Den vědy

Výtvarná výchova

 • Pomůcky na Den vědy

Hudební výchova

 • Nácvik programu

Tělesná výchova

 • Držení míče jednoruč, obouruč

Doplňující informace pro rodiče

 

 • 8. 6. 2016  Den vědy
 • 13. 6. 2016 výlet – hrad Šternberk s programem
 • 16. 6. 2016 v 16 hodin zábavný program pro rodiče Kabaret U dobré pohody

Odkazy k procvičování učiva

Jazyk český Matematika Prvouka
 Veselá kapela  Geometrické tvary  Léto
 Požár  Matematický trenér  
     
     

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top