Týdenní plán od 13. 6. do 17. 6. 2016

Čtení

 • Čtení z vlastních knížek
 • Čítanka malého čtenáře

Psaní

 • Závěrečný diktát, přepis, opis
 • Pokračování v písance

Matematika

 • PS str. 30
 • Procvičování sčítání a odčítání do 20

Prvouka

 • PS str. 77, 78
 • Léto u rybníka
 • Opakování učiva

Pracovní vyučování

 • Práce s modelovací hmotou

Výtvarná výchova

 • Vztahy postavy a prostředí

Hudební výchova

 • Prázdninová

Tělesná výchova

 • Hry s míčem

Doplňující informace pro rodiče

 

 • 13. 6. 2016 výlet
 • 16. 6. 2016 v 16 hodin Kabaret (viz. pozvánka)
 Jazyk český  Matematika  Prvouka
Páteční nákup
 Matematické přesmyčky  Hodiny a čas
 Hádanky  Pyramidy  Léto
 Luštěnky  Sčítání a odčítání do 20  Roční období

Zdenka Závodná

Back To Top