Týdenní plán od 30. 5. do 3. 6. 2016

Čtení

 • Dramatizace pohádky Jak šli bratři pro kládu
 • Čtení se správnou intonací
 • Slabikář str. 121, 122
 • Čtení z Čítanky pro malé čtenáře

Psaní

 • Přepis, opis, diktát, autodiktát
 • Pokračujeme v písance č. 5

Matematika

 • Počítáme s metry, litry do 20
 • Slovní úlohy
 • Vztahy o něco méně
 • Kilogram
 • PS str. 26 až 28

Prvouka

 • Činnosti lidí
 • Co lidé umí
 • Pravidla slušného chování, návštěva ZUŠ – koncert, kino

Pracovní vyučování

 • Kino

Výtvarná výchova

 • Koncert

Hudební výchova

 • Zlatnická

Tělesná výchova

 • Hod, běh

Doplňující informace pro rodiče

 • 31. 5. koncert v ZUŠ
 •  1. 6. návštěva filmového představení Kniha džunglí
 •  4. 6. naše vystoupení v parku ve 13 hodin ( Zlatnická)
 • 10. 6. vycházka do přírody s lesním pedagogem
 • 13. 6. školní výlet ( hrad Šternberk s programem)

Odkazy k procvičování učiva

 Jazyk český  Matematika  Prvouka
 Co je vidět z okna  Slovní úlohy  Pomocníci při práci
 Výlet 1  Odčítání s Krutimůrou  Volný čas
     Jdeme nakupovat
     

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top