Týdenní plán práce od 5. 12. do 9. 12. 2016

Český jazyk

 • Souhláska tvrdé – hy, chy
 • Učebnice str. 43 až 47
 • Sloh: Tykání, vykání při rozhovoru

Čtení

 • Hlasité a tiché čtení s porozuměním
 • Čítanka č. 2 str. 5 až 9

Psaní

 • Písanka str. 26, 27

Matematika

 • Sčítání do 100 po desítkách
 • PS str. 11, 12
 • G: Úsečka, měření délky úsečky

Prvouka

 • Název obce a jejich částí
 • PS str. 33, 34

Pracovní vyučování

 • Mikuláš, anděl, čert

Výtvarná výchova

 • Vánoční baňka

Hudební výchova

 • Koledy

Tělesná výchova

 • Plavání

Doplňující informace pro rodiče

7. 12. jedeme naposledy plavat.

 

Odkazy k procvičování učiva

Jazyk český Matematika Prvouka
Tvrdé souhlásky Sčítání desítek Domácí mazlíčci
Tvrdá slabika hy, hý Úsečka Domov
Tvrdá slabika chy,chý  
     

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top