Týdenní plán od 28. 11. do 2. 12. 2016

Český jazyk

 • Psaní ú, ů, u
 • Dvojhláska au,ou
 • Učebnice str. 41 až 45
 • Sloh: tykání a vykání při rozhovoru

Čtení

 • Výtvarný doprovod k přečtenému textu
 • Čítanka str. 97, 98, 127, 128

Psaní

 • Písanka str. 24, 25

Matematika

 • Počítání do 100
 • Jednotky a desítky
 • PS č. 5, str. 2,3,5,6
 • G. opakování bod, přímka

Prvouka

 • Popis domova a jeho okolí
 • Bydliště – adresa, telefon
 • Uč. str. 30, 31
 • Ps str. 32, 33

Pracovní vyučování

 • Zimní vystřihovánky

Výtvarná výchova

 • Výtvarné vyjádření na základě vlastního zážitku
 • Křemílek a Vochomůrka

Hudební výchova

 • Vánoční a zimní písně

Tělesná výchova

 • Cvičení na žebřinách
 • Závodivé hry

Doplňující informace pro rodiče

 

 • 30. 11. 2016 není plavecký výcvik.

Odkazy k procvičování učiva

Jazyk český Matematika Prvouka HV
Procvičujeme u,ů,ú Pětiminutovka Domov Vánoce,ach,Vánoce
Procvičujeme u,ů,ú Čísla do 100  
Dvojhlásky au,ou Porovnávání desítek    
       

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top