Týdenní plán 12. 12. do 16. 12. 2016

Český jazyk

 • Tvrdé souhlásky ch, k, r
 • Učebnice str. 47 až 50

Čtení

 • Pohádky, příběhy
 • Čítanka str. 10 až 14

Psaní

 • Písmena Ch, E
 • Písanka str. 28, 29

Matematika

 • Sčítání a odčítání celých desítek
 • Počítání s penězi
 • G: úsečka, rýsování a měření
 • PS str. 13 až 16

Prvouka

 • Naše vlast – opakování, testík
 • Zvířata v zimě, zimní zahrada
 • Uč. str. 32, 33
 • PS str. 37, 38, 39

Pracovní vyučování

 • Balení dárků

Výtvarná výchova

 • Vánoční výzdoba

Hudební výchova

 • Koledy a vánoční písně

Tělesná výchova

 • Cvičení na žebřinách
 • Kotoul vpřed

Doplňující informace pro rodiče

 • Zveme na vánoční zpívání Česko zpívá koledy dne 14. 12. v 18 hodin před školou.
 • 21. 12. pojedeme do kina, vybírám 130 Kč.
 • Do 20. 12. si děti přinesou dáreček pro vylosovaného kamaráda na vánoční besídku.

Odkazy na procvičování učiva

Jazyk český Matematika Prvouka HV    
Tvrdé souhlásky  Sčítání a odčítání celých desítek  Vlast  Malý chlapeček
HY, HÝ  Počítání do 100  Zima  
 CHY, CHÝ  Úsečka    
 KY, KÝ      
 RY,RÝ      

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top