Týdenní plán práce od 31. 1. do 4. 2. 2011

Český jazyk

 • Opakujeme vyjmenovaná slova po B, L, M
 • Vyjmenovaná slova po P
 • Učebnice str. 75 až 79

Sloh

 • Vymýšlení pohádky

Psaní a čtení

 • Písanka str. 3, 4
 • Čítanka str. 119 až 123

Anglický jazyk

 • Odpověď na jednoduché otázky
 • Oblečení

Matematika

 • Pamětné sčítání a odčítání
 • Procvičování násobilky
 • Písemné sčítání a odčítání pod sebou
 • Učebnice str. 87 a 88

Prvouka

 • Podmínky života na Zemi
 • Voda, půda, vzduch – opakování, testík
 • PS str. 37, 38

Pracovní činnosti

 • Pololetní prázdniny

Výtvarná výchova

 • Podmořský svět

Hudební výchova

 • Návštěva filmového představení v Krnově

Tělesná výchova

 • Posilování svalů trupu – cvičení s těžkými míči

Doplňující informace pro rodiče

31. 1. 2011 jedeme do kina, děti si nemusí brát aktovku, budou potřebovat přezůvky, svačinu, ŽK, pozdro, složku na vysvědčení.

4. 2. 2011 bude volno, pololetní prázdniny. Provoz ŠD je zajištěn od 7 do 15 hodin.

Na iskole jsou zapsány známky již do 2. pololetí.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top