Týdenní plán od 24. 1. do 28. 1. 2011

Český jazyk

 • Procvičování vyjmenovaných slov
 • Opakování učiva o podstatných jménech
 • Slovní druhy
 • Učebnice str. 73 až 75

Sloh

 • Pantomima

Čtení a psaní

 • Plynulé čtení s intonací
 • Vlastní postoj ke knize
 • Čítanka str. 113 až 118
 • Písanka str. 2, 3

Anglický jazyk

 • Množné číslo podstatných jmen
 • Odpověď na jednoduché otázky

Matematika

 • Násobení a dělení s 10 a 100
 • Opakujeme převody jednotek délky a hmotnosti
 • Jednotky objemu
 • Násobilka
 • Sčítání a odčítání do 1000
 • Učebnice str. 82, 83, 85

Prvouka

 • Opakujeme učivo o vodě
 • Vzduch a půda
 • Učebnice str. 30
 • PS str. 35, 36, 37

Pracovní činnosti

 • Látková stonožka

Výtvarná výchova

 • Zimní sporty – dokončení

Hudební výchova

 • Poslechy A. Dvořáka a B. Smetany

Tělesná výchova

 • Posilování končetin – cvičení s plnými míči, přeskakování švihadel, cvičení na žebřinách

Doplňující informace pro rodiče

Prosím, nachystejte dětem kružítka, budeme je potřebovat v únoru.

Stále vybírám 50 Kč na kino.

Kontrolujte známky dětem na iskole.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top