Týdenní plán od 7. 2. do 11. 2. 2011

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po P
 • Práce s kartičkami
 • Doplňková cvičení s odůvodňováním pravopisu
 • Učebnice str. 78 až 80

Čtení a psaní

 • Dramatizace
 • Čítanka str. 125 až 130
 • Psaní str. 6

Anglický jazyk

 • Členy a, an, přivlastňovací zájmeno MY

Matematika

 • Násobilka
 • Pamětné sčítání a odčítání
 • Písemné sčítání trojciferných čísel
 • Učebnice str. 89 až 93
 • Kruh, kružnice

Prvouka

 • Půda a vzduch – testík
 • Země
 • PS str. 39

Pracovní činnosti

 • Klíčivost semen – vysazování do půdy (viz. učivo PRV)

Výtvarná výchova

 • Voda – resba tušíb a dřívkem

Hudební výchova

 • Tříčtvrťový takt –  pohyb vpřed i vzad

Tělesná výchova

 • Nácvik vedení míče driblinkem

Doplňující informace pro rodiče

Děti budou tento týden potřebovat do geometrie kružítko.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top