Týdenní plán práce od 24.5. do 28. 5. 2021

Čtení

 • Čtení hlásky Q, W, X
 • Slabikář 97 až 99

Psaní

 • Písanka str. 20 až 24
 • Přepis, opis, diktát

Matematika

 • Vztahy o několik méně
 • Řešení slovních úloh
 • Jednotka hmotnosti – 1 kg
 • Matematický diktát
 • PS str. 26 až 28

Prvouka

 • Zaměstnání dospělých lidí
 • Co lidé umí
 • PS str. 67, 68

Pracovní vyučování

 • Práce s různými materiály

Výtvarná výchova

 • Vlastnosti barev, malba

Hudební výchova

 • Poslech hudby
 • Hra na Orfovy hudební nástroje

Tělesná výchova

 • Běh
 • Hod
 • Pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

 • Prosím, provádějte pravidelnou kontrolu školních pomůcek.
 • Veďte děti k pečlivosti při psaní domácích úkolů.

Odkazy k procvičování učiva

Učení je hra

Čtení Matematika Prvouka
Čtení s přemýšlením Slovní úlohy Kolik je hodin?
Čtení di,ti,ni,dy,ty,ny Sčítání a odčítání do 20 Kvíz
Popletené pohádky Doplň znaménko Měsíce
Baba jaga Číselné řetězce Čas
Čtení s tajenkou Tabulky Dny v týdnu
Čtení s obrázky Dny v týdnu
Back To Top