Týdenní plán od 17. 5. do 21. 5. 2021

Čtení

 • Čtení slabik dě, tě, ně
 • Práce s kartičkami
 • Čtení slabik bě, pě, vě, mě
 • Slabikář str. 93 až 98

Psaní

 • Nácvik písmene F, T, Ť
 • Písanka strana 11, 14, 18, 19

Matematika

 • Jednotka objemu – 1 litr
 • Měření
 • Počítáme s litrem
 • PS str. 24, 25

Prvouka

 • Volný čas
 • Zaměstnání lidí

Pracovní vyučování

 • Osvojování si pracovních dovedností

Výtvarná výchova

 • Využití vlastností barev

Hudební výchova

 • Pantomima
 • Nota celá

Tělesná výchova

 • Hod
 • Běh

Doplňující informace pro rodiče

 • Od tohoto týdne se již učíme ve škole.
 • Nezapomeňte přibalit dětem věci do TV, budeme chodit ven. Děti budou potřebovat hlavně obuv na cvičení venku.

Odkazy k procvičování učiva

Učení je hra

Čtení Matematika Prvouka
Slova s  dě,tě,ně Vztahy – o více Hodiny
Procvičování dě,tě, ně Vztahy  více, méně Volný čas
Procvičování dě,tě, ně Kvíz
Procvičování dě,tě,ně Odčítání do 20
Slova na bě, pě, vě Litr, metr, kilogram
Slova na bě, pě, vě Metr, litr, kilogram
Čtení s porozuměním Počítáme do 20
Back To Top