Týdenní plán od 31. 5. do. 4. 6. 2021

Čtení

 • Hláska a písmeno Y, y
 • Moje první čítanka

Psaní

 • Dopíšeme písanku
 • Přepis, opis, diktát

Matematika

 • Procvičování sčítání a odčítání do 2O
 • Vztahy o více, o méně
 • Slovní úlohy
 • PS str. 29, 30

Prvouka

 • Co lidé umí
 • Pomocníci lidí
 • , PS str. 68, 69

Pracovní vyučování

 • Ovládání a používání pracovních nástrojů

Výtvarná výchova

 • Vytváření prostorových útvarů

Hudební výchova

 • Hudební hádanky

Tělesná výchova

 • Vycházka

Doplňující informace pro rodiče

 • Ve středu si uděláme vycházku do přírody.  Informace na Edu.

Odkazy k procvičování učiva

Učení je hra

Jazyk český Matematika Prvouka
Slova s bě, pě, vě Odčítání od 20 Zdravé zuby
Čtení s porozuměním Nauč se počítat Kvíz -zvířata
Kde můžu koupit ? Sčítání Kvíz – obchod
Třída
Popiš obrázek
Back To Top