Týdenní plán práce od 24. 5. do 28. 5. 2010

Český jazyk

 • Párové souhlásky na konci slov h – ch, v – f.
 • Opakujeme tvrdé a měkké souhlásky, slovní druhy.
 • Učebnice str. 99 až 100.

Čtení

 • Procvičování tichého čtení s porozuměním.
 • Čítanka str. 72 až 76.

Psaní

 • Přepis básničky.

Matematika

 • Násobení a dělení čísly 2, 3, 4.
 • Násobky 5.
 • Početní výkony se závorkou.
 • Slovní úlohy.
 • PS str. 1.

Prvouka

 • V lese a u lesa.
 • Stromy jehličnaté a listnaté.
 • Lesní byliny, lesní byliny jedovaté.
 • Houby.
 • První pomoc při požití jedovatých rostlin a hub.
 • Učebnice str. 55 až 57. PS str. 45, 46.

Pracovní vyučování

 • Příprava jednoduchého pokrmu.

Výtvarná výchova

 • Vyjadřování se podle představ.

Hudební výchova

 • Noty.

Tělesná výchova

 • Závodivé hry.

Doplňující informace pro rodiče

Ve středu si děti přinesou nožík, prkénko, misku, trochu cukru a hlavně ovoce, protože si připravíme ovocný salát.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top