Týdenní plán od 31. 5. do 4. 6. 2010

Český jazyk

 • Párové souhlásky na konci slov, procvičování.
 • Opakování učiva.
 • Abeceda.
 • Učebnice str. 101, 102.

Čtení

 • Plynulé čtení s intonací.
 • Čítanka str. 80 až 86.

Psaní

 • Malá a velká písmena abecedy.

Matematika

 • Násobení  a dělení 2, 3, 4, 5.
 • Sčítání a odčítání do 100 pamětně i písemně.
 • PS str. 6, 7.

Prvouka

 • Přírodní společenství – les.
 • PS str. 46.
 • Louka – malý testík.

Pracovní vyučování

 • Práce s modelovací hmotou.

Výtvarná výchova

 • Seznamování se s různými druhy umění ( architektura).

Hudební výchova

 • Hudební hry.

Tělesná výchova

 • Rychlý běh na 50 metrů s nízkým startem.

Doplňující informace pro rodiče

Ve středu 2. června jedeme do divadla v Opavě. Ještě se budeme učit 1. hodinu, proto si děti vezmou pouzdro a přezůvky. Po divadle si zajdeme na zmrzlinu. Drobné dejte dětem do peněženky.

Sběrný den pro nás dopadl úspěšně, vyhráli jsme 1. místo ve sběru baterií. Děkuji Alence Chmelařové a jejím rodičům.

Den dětí oslavíme vycházkou do přírody, dle počasí.

Také  5. 6. 2010 můžete oslavit svátek Den dětí v parku. Vystoupíme zde s country tanci. Bližší informace pošlu na lístečcích.

Zdenka Závodná, třídní učitelka.

Back To Top