Týdenní plán od 17. 5. do 21. 5. 2010

Český jazyk

 • Párové souhlásky na konci slov – d,t, dˇ,tˇ, ch,h.
 • Opakování učiva.
 • Učebnice str. 98, 99.

Čtení

 • Tiché čtení s porozuměním.
 • Čítanka str. 63 až 69.

Psaní

 • Opisy a přepisy.

Matematika

 • Procvičování násobení a dělení 2, 3, 4.
 • PS str. 30.
 • Souhrnné opakování učiva geometrie.

Prvouka

 • Na louce – PS str. 43.
 • Na poli – učebnice str. 52, 53.

Pracovní vyučování

 • Zásady správného stolování.

Výtvarná výchova

 • Vyjadřování se podle představ a fantazie.

Hudební výchova

 • Pantomima.

Tělesná výchova

 • Rychlý běh ve dvojicích s opakovaným překonáváním překážek, s přeskokem.

Doplňující informace pro rodiče

Připomínám, že 19. 5. 2010 se konají třídní schůzky, můžete se informovat na prospěch a chování svého dítěte.

25. 5. 2010 proběhne sběrný den, děti mohou přinést staré elektrospotřebiče, baterie.

Na fotografii vybírám 25 korun.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top