Týdenní plán práce od 2. 4. do 6. 4. 2012

Čtení

 • Čtení s porozuměním textu
 • Slabikář strana 91 až 96

Psaní

 • Přepis, opis, diktát
 • Písanka str. 30 až 32, nácvik S

Matematika

 • Číselná řada do 20
 • Umět seřadit čísla od největšího po nejmenší a naopak
 • Porovnávání čísel do 20
 • Rozklad čísla, např. 15 = 10 + 5

Prvouka

 • Živočichové
 • Umět pojmenovat samce, samici, mládě
 • Velikonoce

Pracovní vyučování

 • Nebude – volno

Výtvarná výchova

 • Domácí zvíře

Hudební výchova

 • Správné dýchání a správná výslovnost

Tělesná výchova

 • Přeskok

Doplňující informace pro rodiče

5. až 6. 4. 2012 jsou velikonoční prázdniny. 10. 4. 2012 je ředitelské volno.

13. 4. 2012 přijede divadlo, vybírám 20 korun.

O prázdninách procvičujte diktát slov a matematický diktát do 10, bez prstů!!

 

 

Back To Top