Týdenní plán od 26. 3. do 30. 3. 2012

Čtení

 • Výrazné čtení s přízvukem
 • Slabikář str. 85 až 90

Psaní

 • Písanka str. 25 až 30
 • Písmena h, H, au, ou

Matematika

 • PS str. 2 až 4
 • Číselná řada do 20, umístění čísel na číselné ose
 • Desítky, jednotky

Prvouka

 • Jaro na statku
 • Vycházka, zaměřená na poznávání rostlin a keřů

Pracovní vyučování

 • Velikonoční zajíček
 • Poznáváme vlastnosti materiálů

Výtvarná výchova

 • Barvy základní

Hudební výchova

 • Houslový klíč

Tělesná výchova

 • Přeskoky, člunkový běh

Doplňující informace pro rodiče

V pondělí 26. 3. 2012 v 15, 30 hod. pohádka Zvířátka v zimě.

Prosím, prohlížejte pravidelně dětem hlavy, prevence proti vším.

Kontrolujte děti, zda mají v pořádku pouzdra, nůžky a lepidla.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top