Týdenní plán od 9. 4. do 13. 4. 2012

Čtení

 • Seznámení se s variantami intonace věty: věta tázací, vykřičník
 • Slabikář str. 94 až 97

Psaní

 • Písanka str. 3 až 4.
 • Opakujeme malá a velká písmena abecedy.

Matematika

 • Součet a rozdíl bez přechodu desítky
 • PS str. 8 a 9.

Prvouka

 • Svátky, tradice.
 • Hry dětí v přírodě
 • PS str. 51 a 52

Pracovní vyučování

 • Určování vlastností materiálů
 • Šaty pro panenku

Výtvarná výchova

 • Velikonoční zážitek

Hudební výchova

 • Nebude – volno

Tělesná výchova

 • Základní pravidla osvojovaných her
 • Na myslivce a zajíce

Doplňující informace pro rodiče

Známky za 3. čtvrtletí budou mít děti uvedeny v žákovské knížce( vzadu). Prosím, podepište.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top