Týdenní plán práce od 18. 2. do 22. 2.

 • 1. A
 • 787× přečteno

Čtení

 • Hláska, slabika, slovo, věta
 • Písmeno c C
 • Slabikář str. 61, 71 – 73
 • Příprava na recitační soutěž

Psaní

 • Přepis, opis
 • Slova s písmenem v
 • Písanka str. 18 – 20

Matematika

 • Matematické diktáty a soutěže – sčítání a odčítání  0 – 9
 • Rovinné útvary

Prvouka

 • Nemoc, úraz
 • Taška plná zdravé výživy

Pracovní vyučování

 • Příprava jednoduchého pokrmu – ovocný salát

Výtvarná výchova

 • Kresba barevnými tušemi – Barevné rukavičky

Hudební výchova

 • Poslech písní pro 1. ročník
 • Hry na tělo
 • Nácvik písně “ Bude zima, bude mráz….. „

Tělesná výchova

 • Přetahy, přetlaky v rámci pohybových her
 • Opičí dráha
 • Taneček Pletla jsem ….

Doplňující informace pro rodiče

Sbíráme plastové vršky od PET lahví a baterie. Do čtvrtku donést 10 Kč na nákup ovoce a malou misku na přípravu ovoc. salátu.

 

Eva Rusinská, zástup tř. uč. J. Hlaváčkové

 

 

Text

Back To Top