Týdenní plán práce od 11. 2. do 15. 2.

 • 1. A
 • 650× přečteno

Čtení

 • Počátky plynulého a výrazného čtení
 • Čtení s porozuměním
 • Příprava na školní kolo v recitaci
 • Slabikář str. 58, 59, 60.

Psaní

 • Správný tvar a velikost písma
 • Přepis
 • Psaní jednoduché věty

Matematika

 • Součet, rozdíl bez přechodu desítky
 • Matematický diktát
 • Slovní úlohy
 • Číslice, číslo 9
 • Matematika str. 15 – 18

Prvouka

 • Péče o zdraví – opakování
 • Výživa lidského těla
 • Nemoc
 • Já a můj svět str. 40 – 42

Pracovní vyučování

 • Zásady správného stolování
 • Příprava stolu k malé oslavě

Výtvarná výchova

 • Papírové prostírání – koláž

Hudební výchova

 • Hudební hádanky
 • Nácvik písně „Pletla jsem…“

Tělesná výchova

 • Tance založené na taneční chůzi a běhu
 • Taneček „Pletla jsem…“
 • Pohybová hra „Na myslivce a zajíce“

Doplňující informace pro rodiče

Prosím kontrolujte pouzdro – ostrouhané tužky a pastelky.

Eva Rusinská, zástup tř. uč. J. Hlaváčkové

Back To Top