Týdenní plán od 25. 2. do 1. 3. 2013

 • 1. A
 • 846× přečteno

Čtení

 • Plynulé čtení, čtení s porozuměním
 • Orientace v textu
 • Slabikář str. 71 – 75

Psaní

 • Správný sklon a velikost písma
 • Psaní jednoduchých vět, opis, přepis
 • Slova s písmeny Z, z
 • Písanka str. 22 – 25

Matematika

 • Tvoření příkladů na daná čísla
 • Rozklad čísel, sčítání a odčítání 0 – 9
 • Matematické hádanky, diktáty
 • Číslo, číslice 10
 • Matematika str. 23 – 26

Prvouka

 • Zdravá výživa – zajímavé úkoly, hádanky a spojovačky

Pracovní vyučování

 • Dokončení práce z Vv

Výtvarná výchova

 • Poslech pohádky s následnou ilustrací

Hudební výchova

 • Orffovy nástroje
 • Deklamace říkadel
 • Píseň ,,Já jsem muzikant….“

Tělesná výchova

 • Cvičení rovnováhy, posilování dolních a horních končetin
 • Pohybové hry, dodržování daných pravidel

Doplňující informace pro rodiče

 Vybíráme 6 Kč na papírové tašky. Příští týden – jarní prázdniny.

 

  Eva Rusinská, zástup tř. uč. J. Hlaváčkové

 

Back To Top