Týdenní plán práce od 13. 6. do 17. 6. 2011

Český jazyk

 • Věta jednoduchá, souvětí
 • Opakování učiva

Sloh

 • Vypravování – výlet

Čtení a psaní

 • Pracovní list – Motýli
 • Písanka – další 2 strany

Anglický jazyk

 • Přídavná jména big – small
 • Doplňování chybějících písmen

Matematika

 • Pamětné sčítání a odčítání do 1000
 • Tělesa – kvádr, krychle, koule, válec
 • Násobení a dělení

Prvouka

 • Rozmanitost života v přírodě
 • Opakování učiva

Pracovní činnosti

 • Úklid ve třídě

Výtvarná výchova

 • Dokončení práce – Jídelna

Hudební výchova

 • Opakování písní
 • Nácvik – Narozeninová

Tělesná výchova

 • Atletika
 • Výlet

Doplňující informace pro rodiče

V tomto týdnu napíšeme písemky z jazyka českého a matematiky.

V pondělí výlet, děti dostaly lístečky. Sejdeme se před školou v 7. 30 hod., návrat do 17. hod.

Ve středu v 15. 30 hod. poradní schůzka na plánovanou chatu. Sejdeme se ve 3. A.

V pátek 17. 6. 2011 budou mít děti zkrácené vyučování o jednu hodinu. Prosím, podepište tuto informaci v ŽK.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top