Týdenní plán práce od 20. 6. do 24. 6. 2011

Český jazyk

 • Věta jednoduchá
 • Základní skladební dvojice.
 • Dokončení růžového sešitku na VS

Čtení a psaní

 • Doplňková čtení
 • Dokončení písanky

Anglický jazyk

 • Opakování učiva
 • Hry

Matematika

 • Opakování učiva
 • Slovní úlohy

Prvouka

 • Prázdniny v přírodě
 • PS – dokončení

Pracovní činnosti

 • Úklid ve třídě

Výtvarná výchova

 • Rozdávání výkresů

Hudební výchova

 • Hurá ven!

Tělesná výchova

 • Atletický den

Doplňující informace pro rodiče

Některé děti ještě nezaplatily pracovní sešity do 4. třídy – 180 korun a fotku 25 korun. Dále pak vybírám 100 korun na soubor map do 4. třídy a 40 korun na vystoupení šermířů ( v pondělí 27. 6. 2011).

Ve středu připravujeme pro děti atletický den, do školy si vezmou batůžek, svačinu a pití.

Na čtvrtek připravte učebnice k odevzdání. Prosím vygumujte je a polepte.

V pátek odjezd na chatu, pokyny dostanou děti na lístečku.

V pondělí 20. 6. 2011 je zkrácené vyučování, prosím podepište ŽK.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top