Týdenní plán od 6. 6. do 10. 6. 2011

Český jazyk

 • Slovní druhy – spojky, částice, citoslovce
 • Vyjmenovaná slova
 • Učebnice str. 122 až 125

Sloh

 • Vypravování

Čtení a psaní

 • Pracovní list na čtenářskou gramotnost
 • Psaní – další 2 strany

Anglický jazyk

 • Přídavná jména big – small

Matematika

 • Pamětné sčítání a odčítání do 1000
 • Procvičování učiva str. 144, 145
 • Tělesa

Prvouka

 • Rady na prázdniny
 • Učebnice str. 72, 73
 • PS str. 64, 65
 • Rozmanitost života v přírodě

Pracovní činnosti

 • Úklid okolí školy

Výtvarná výchova

 • Těším se na prázdniny

Hudební výchova

 • Rocková hudba

Tělesná výchova

 • Atletika

Doplňující informace pro rodiče

Děkuji všem žákům a rodičům za sobotní vystoupení.

Vybírám 25 korun na fotku a 180 korun na pracovní sešity do 4. třídy.

Informace k výletu pošlu po dětech.

Tř. schůzka k pobytu na chatě dne 15. 6. 2011 v 15. 30 hod. ve třídě 3.A

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top