Týdenní plán od 4. 2. do 8. 2.

 • 1. A
 • 645× přečteno

Čtení

 • Plynulost čtení
 • Čtení slov ze zásobníku Sl. str. 27-32
 • Dramatizace čl. Listonoš
 • Slabikář str. 56, 57, 58

Psaní

 • Psaní slov a jednoduchých vět
 • Správný sklon a velikost písmen

Matematika

 • Číselná řada, číslice
 • Součet a rozdíl čísel bez přechodu desítky 0-8
 • Matematický diktát
 • M – str. 12-15

Prvouka

 • Lidské tělo
 • Péče o tělo
 • Já a můj svět str. 40

Pracovní vyučování

 • Osvojování si pracovních dovedností a návyků při organizování a plánování vlastní činnosti
 • Stavebnice

Výtvarná výchova

 • Práce s ilustrací (J. Čapek)
 • Koláž Povídání o pejskovi a kočičce

Hudební výchova

 • Správné dýchání a správná výslovnost
 • Hra na tělo – Hlava, ramena…
 • Poslech písní – 1. roč.

Tělesná výchova

 • Manipulace s míčem odpovídající velikosti a hmotnosti
 • Házení míče přes síť

Doplňující informace pro rodiče

Nadále kontrolujte zprávy a domácí úkoly na http://moje-elka.cz/zsma/.

Eva Rusinská, zástup tř. uč. J. Hlaváčkové 

Back To Top